สำนักวิปัสสนาสอนทวี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยนายสอน เกตกะโกมล อดีตศึกษาธิการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา เพื่อสร้างสำนักสงฆ์ ซึ่งมี แม่ชีเลี่ยม ฝ้ายเทศ ที่เคยรู้จักกับหลวงพ่อทวี สมัยเมื่ออยู่สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี เข้ามาสนับสนุนปัจจัยค่าแรง และห้าง อึ้ง ย่ง เล้ง ที่เคยเกื้อกูลกันกับหลวงพ่อทวี ช่วยสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง จากนั้น ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย สร้างกุฏิ หลังละ 40,000 – 50,000บาท จำนวน 100 หลัง ใช้เป็นกุฏิส่วนกลาง ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรม ต้องจองล่วงหน้า

​เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายสอน เกตกะโกมล ซึ่งเป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อก่อตั้งสำนักสงฆ์ จึงให้ชื่อว่า “ สำนักวิปัสสนาสอนทวี” เนื่องจากมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเพิ่มอีก 19 ไร่ หลวงพ่อทวีจึงได้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิทวีพลังธรรม” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2529 โดยมีหลวงพ่อทวีเป็นประธาน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมขนาดกว้าง 32เมตร ยาว 71 เมตร สูง 3 ชั้น มีห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน 70 ห้อง ห้องโถงบรรจุคนได้ 400คน ใช้งบประมาณกว่า 22 ล้านบาท โดยมีนายวิเชียร ผลเจริญ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหาปัจจัยในการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2536 ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างโดยหลวงพ่อทวีเปิดใช้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เปิดสอนปริยัติธรรม
  2. เปิดสอนการปฏิบัติธรรม
  3. เปิดศูนย์อบรมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน
  4. เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้เวลาว่างเข้ามาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โอกาส

หลวงพ่อทวีได้ถึงแก่มรณภาพ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2539