การสมัครออนไลน์นี้ สำหรับการลงทะเบียนคอร์สฝึกปฏิบัติ ‘วิปัสสนาแบบเข้มข้น’

ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564

ผู้ดำเนินการอบรม แม่ชีกลอย

  1. ผู้สมัครจะต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอด ครบทั้ง 9 วัน (ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564) และสามารถปฏิบัติตามตารางเวลาและกฏระเบียบของคอร์สได้
  2. ผู้ที่กรอกใบสมัครสมัคร จะได้รับอีเมลล์ยืนยันตอบกลับผลการสมัคร ภายในวันที่ 1 ส.ค. 2564   (รับจำนวนจำกัด)
  3. หากได้รับอีเมลล์ยืนยันตอบกลับผลการสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมคอร์สได้ กรุณาแจ้งยกเลิกทางอีเมลล์มาที่ meditation.regis@gmail.com หรือโทร 094-351-5964 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแทน สำหรับผู้ไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์พิจารณางดรับสมัครในอนาคต
  4. ในวันเริ่มคอร์ส (วันที่่ 28 ส.ค. 2564) เปิดรับลงทะเบียนระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยจะเริ่มต้นการปฐมนิเทศน์ เวลา 13.00 น. ส่วนในวันปิดคอร์ส (5 ก.ย. 2564) พิธีปิดจะเสร็จสิ้นราว 8.00 น.
  5. กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาแสดงในวันลงทะเบียน 
  6. กรุณานำชุดขาวมาให้เพียงพอตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ 9 วัน

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติต้องฝากโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไว้กับทางสำนักฯ

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องอยู่ร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาที่สมัคร การออกนอกสำนักฯถือเป็นการสิ้นสุดการร่วมอบรม

**เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติเข้าร่วมการอบรม และจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยสามารถประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบของคอร์สก่อน

***กรุณาอ่านกฎระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างละเอียด ก่อนทำการสมัคร***
ผู้ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทางสำนักฯ จำเป็นต้องให้ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน