ประกาศ

ยกเลิกคอร์สกรรมฐานนานาชาติ 2020

ณ สำนักวิปัสสนาสอนทวี

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางทีมงานผู้จัดฯ ขอแจ้งยกเลิกคอร์สวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติที่จะจัดระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2563

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัครออนไลน์นี้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคอร์สวิปัสสนานานาชาติเท่านั้น

คอร์สสอนโดย ตามะเนจอ สยาดอ

(ธรรมมิกาลังการาภิวังสะ อัคคมหาคันธวาจกปัณฑิตะ)
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2563

  1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเพื่ออยู่ปฏิบัติอย่างน้อย 9 วัน (รวมวันเดินทางไป-กลับ)
  2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมปฏิบัติ จะได้รับอีเมลล์ยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติ รวมถึงระยะเวลาที่เข้าร่วมปฏิบัติ ภายในวันที่ 30 เม.ย 2563
  3. หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติในภายหลัง กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งมาที่ [email protected]
  4. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมคอร์ส กรุณาแจ้งยกเลิกทางอีเมลล์มาที่ [email protected] หรือโทร 094-351-5964 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแทน สำหรับผู้ไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์พิจารณางดรับสมัครในอนาคต
  5. ผู้ที่ได้รับอีเมลล์แจ้งยืนยันเริ่มการปฏิบัติในวันที่ 31 พ.ค. 2563 สามารถเดินทางเข้าสำนักได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. เพื่อเตรียมตัวเริ่มการปฏิบัติในวันรุ่งขึ้น หรือหากเดินทางมาในวันที่ 31 พ.ค. 2563 ต้องเดินทางมาถึงก่อนเวลา 9.30 น. เพื่อปฐมนิเทศและฟังพระธรรมเทศนาโดยพร้อมเพรียงกัน
  6. ผู้ที่ได้รับอีเมลล์แจ้งยืนยันเริ่มการปฏิบัติหลังจากวันที่ 31 พ.ค. 2563 กรุณาเดินทางมายังสำนักเพื่อลงทะเบียนระหว่างเวลา 09.00- 14.00 น. เท่านั้น เพื่อรับฟังคำแนะนำวิธีการปฏิบัติในเวลา 15.00 น.โดยพร้อมเพรียงกัน
  7. กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาแสดงในวันลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติต้องฝากโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไว้กับทางสำนักฯ

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องอยู่ร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาที่สมัคร การออกนอกสำนักฯถือเป็นการสิ้นสุดการร่วมอบรม

**เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติเข้าร่วมการอบรม และจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยสามารถประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบของคอร์สก่อน

***กรุณาอ่านกฎระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างละเอียด ก่อนทำการสมัคร***
ผู้ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทางเจ้าภาพและสำนักฯ จำเป็นต้องให้ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน