ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม

ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม ๑. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตามกำหนดการประจำวันอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติธรรมรวมกันที่หอธรรมตามหมายกำหนดการ

รายละเอียดคอร์สปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โยคีฆราวาสผู้เข้าปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ที่คอร์สจะมีการจัดเตรียมอาหารให้สองมื้อคืออาหารเช้าและกลางวัน โดยจะเป็นอาหารบุฟเฟ่ และจะมีการเสิร์ฟน้ำปานะในเวลาเย็น