ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม

ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม ๑. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตามกำหนดการประจำวันอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติธรรมรวมกันที่หอธรรมตามหมายกำหนดการ