อาหาร

ผู้ที่มาปฏิบัติด้วยตนเอง
ทางสำนักฯ มีบริการอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติ 2 มื้อ คือ มื้อเช้า (ประมาณ 6.45 น.) และมื้อเพล (ประมาณ 10.00 น.) โดยจะส่งเป็นปิ่นโตไปวางไว้หน้ากุฏิที่พัก เมื่อท่านทานอาหารเสร็จแล้วให้นำปิ่นโตไปวางคืนไว้ที่เดิม เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ จะจัดเก็บปิ่นโตไปทำความสะอาด (ทางศูนย์ขอแนะนำให้ท่านนำถาดหล่อน้ำวางไว้ที่ด้านหน้ากุฏิสำหรับวางปิ่นโต เพื่อป้องกันมดขึ้นปิ่นโต)

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หากท่านต้องการอาหารมังสวิรัติ

สำหรับหมู่คณะ
ทางศูนย์มีโรงอาหารเพื่อรองรับการอบรมแบบหมู่คณะ โดยทางศูนย์มีอุปกรณ์รับประทานอาหาร เช่น จาน ถาดหลุม ชาม ช้อน ฯลฯ รวมถึงชุดบุฟเฟ่ไว้บริการ ผู้จัดอบรมสามารถนำแม่ครัวมาเองและทำอาหารเองได้ หรือจะให้ทางศูนย์ให้บริการก็ได้

หากท่านสนใจเข้าใช้สถานที่เพื่อการอบรมแบบหมู่คณะ กรุณาติดต่อทางศูนย์เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมน้ำดื่ม
ทางศูนย์มีน้ำดื่มสะอาดผ่านเครื่องกรองน้ำไว้บริการผู้ปฏิบัติธรรม  ท่านสามารถนำภาชนะมาเติมน้ำดื่มได้ตามจุดเติมน้ำที่ศาลาปฏิบัติธรรม

 เครื่องนอน
ทางสำนักฯ มีเครื่องนอนได้แก่ เสื่อ ฟูก หมอน ผ้าห่ม เอาไว้บริการ

 ตู้ยาสามัญประจำบ้าน
ภายในศาลาปฏิบัติธรรมบริเวณห้องสำนักงานมีตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้บริการ  ผู้มีจิตเมตตาได้ทำบริจาคยาพื้นฐานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในสำนักฯ ท่านสามารถมาหยิบยาใช้เองได้เมื่อจำเป็น  หากในตู้ยาไม่มียาที่ท่านต้องการ ท่านสามารถฝากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานซื้อยาให้ท่านได้