หมายกำหนดการ
ตลอดทั้งปี ทางสำนักฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถมาเข้าปฏิบัติกรรมฐานเข้ม เก็บอารมณ์ในกุฏิด้วยตนเอง
กรุณาโทรติดต่อทางสำนักฯเพื่อแจ้งวันและระยะเวลาเพื่อจองกุฏิตามวันที่ท่านสะดวก