คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม

 1. เป็นผู้มีสุขภาพดี  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีโรคประจำตัวต่างๆ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
 2. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตปกติ
 3. ไม่สูบบุหรี่, ยาเส้น และสิ่งเสพติดทุกชนิด
 4. ไม่ออกนอกบริเวณสำนักฯ ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติธรรม
 5. สามารถปฏิบัติตน ตามระเบียบของสำนักฯ ได้อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ได้ จะต้องยินยอมออกจากศูนย์โดยไม่มีข้อโต้แย้งเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักวิปัสสนาสอนทวี

 1. ติดต่อทางศูนย์ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่ามีกุฏิว่างสำหรับท่านหรือไม่
 2. เมื่อมาติดต่อขอเข้าพัก ต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้แก่เจ้าหน้าที่และมอบไว้เป็นหลักฐาน
 3. กรุณลงทะเบียนสมัครให้ครบถ้วน
 4. การเข้าพักต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักฯ
  ระยะเวลาการเข้าพัก  ในช่วงนอกพรรษา สามารถเข้าพักได้ไม่เกิน 1 เดือน ในช่วงเข้าพรรษา สามารถเข้าพักได้ไม่เกิน 3 เดือน​กิจกรรม ทำวัตรเช้าเวลา 9.00 น. ทำวัตรเย็นเวลา 16.30 น. และในทุกวันพระหลังทำวัตรเช้า จะมีการฟังพระธรรมเทศนา
 5. ในกรณีผู้ปฏิบัติแบบเข้มหรือเก็บอารมณ์ จะไม่ลงมาสวดมนต์ทำวัตรเลยก็ได้
 6. ในช่วงเข้าพรรษา มีการสอนอภิธรรมจากพระอาจารย์, และกิจกรรมอื่นๆ ตามวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น
 7. การปฏิบัติให้ท่านตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในกุฏิที่พักหรือจะมาปฏิบัติที่ศาลาปฏิบัติธรรม (ในช่วงที่ไม่มีคอร์สปฏิบัติธรรม) หรือบริเวณอื่นๆ ที่เหมาะสมได้
 8. ห้ามส่งเสียงดังหรือพูดคุย รบกวนความสงบของผู้อื่น
 9. สตรีไม่ควรเข้าไปในเขตหวงห้ามของพระและอุบาสก  ส่วนบุรุษไม่ควรเข้าไปในเขตอุบาสิกาโดยไม่จำเป็น ยกเว้นหากมีกิจธุระจำเป็น ควรมีเพื่อนไปด้วยอย่างน้อย 1 คน
 10. หากมีกิจธุระจำเป็นต้องออกไปข้างนอกสำนักฯ หรือมีญาติมาเยี่ยม ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
 11. ก่อนกลับกรุณาทำความสะอาดสถานที่พัก นำขยะไปทิ้ง ปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า และบานเกร็ดหน้าต่างให้เรียบร้อย
 12. นำกุญแจที่พักและเครื่องนอนมาคืนแก่เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ
 13. ท่านสามารถบริจาคทรัพย์สินสำหรับค่าอาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าบำรุงสถานที่ ฯลฯ ได้ที่สำนักงานในระหว่างเวลาทำการ
 14. หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (เวลา 08.30-16.30 น.)

การเตรียมของใช้
1. เสื้อผ้าเป็นชุดสวมสบาย  ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง เสื้อผ้าที่มีลวดลาย

     สุภาพบุรุษ
– สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว กางเกงขายาว

– ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

      สุภาพสตรี
– สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ผ้าถุง, กระโปรง หรือกางเกงยาวเหนือข้อเท้า

– ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป  เสื้อไม่มีแขน  เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
2. ของใช้ส่วนตัวเช่น ชุดชั้นใน ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฟองน้ำล้างจาน นาฬิกาปลุก กระดาษทิชชู ไฟฉาย ถุงขยะและของใช้จำเป็นส่วนตัวอื่นๆ
3. ยาประจำตัวที่จำเป็น
4. น้ำปานะ (สำหรับผู้ที่ต้องการดื่มในเวลาเย็น)

ทางศูนย์มีของใช้จำเป็นพื้นฐานไว้จำหน่ายที่ห้องสำนักงาน  หากท่านเข้าปฏิบัติธรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  ท่านสามารถฝากเจ้าหน้าที่สำนักงานซื้อของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้ท่านได้