ประวัติย่อพระวิปัสสนาจารย์

ตามะเนจอ (Thamanaykyaw) เป็นนามปากกาของสยาดอ ธรรมมิกาลังการาภิวังสะ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 บวชเป็นสามเณรในวัย 11 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี (2519) โดยมีมหาคันธายน สยาดอ อู ชนกาภิวังสะผู้เป็นที่เคารพอย่างกว้างขวางในเมียนมาร์เป็นพระอุปัชฌาย์