ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

สนใจคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสอนโดย สยาดอ อู จาทีลา
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่