สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ “การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง”

ท่านสามารถร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังทรัพย์และศรัทธาเพื่อบำรุงสำนักฯ ดังรายละเอียดด้านล่าง

  1. ปรับปรุงโรงอาหาร
  2. การปฏิสังขรณ์กุฏิปฏิบัติธรรม
  3. ค่าน้ำ  ค่าไฟ
  4. ค่าบำรุงสถานที่

1.ปรับปรุงโรงอาหาร

หลังคาโรงอาหารมีอายุเก่าแก่กว่า 25 ปี ปัจจุบันมีการหยดรั่วหลายจุดแม้ซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ขอเชิญร่วมซื้อกระเบื้องหลังคาและปรับปรุงโครงสร้างหลังคา เพื่อความ  สัปปายะแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม


ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ปฏิสังขรณ์กุฏิพระภิกษุ และกุฏิปฏิบัติธรรมของสำนักวิปัสสนาสอนทวีเนื่องจากกุฏิเหล่านี้ได้ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี หลายๆ กุฏิจึงมีสภาพทรุดโทรม จำเป็นที่จะต้องบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กุฏิ จึงเรียนมาเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทราบ และสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

2. ​การปฏิสังขรณ์กุฏิปฏิบัติธรรม


ท่านสามารถบริจาคทรัพย์โดยตรงได้ที่สำนักงานของสำนักฯ หรือสามารถโอนเงินมายังบัญชีดังต่อไปนี้


ธ.กรุงไทย สาขาบางคล้าฉะเชิงเทรา
ชื่อบัญชี มูลนิธิทวีพลังธรรม (เงินบริจาคก่อสร้าง)
เลขที่บัญชี 222-1-12519-3 


กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักเพื่อแจ้งรายละเอียดการบริจาคของท่าน โทร.038-541-405, 094-351-5964 (คุณเก๋) ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.
หรือแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 038-848-294