กดที่ภาพ โดยเลือกภาษาที่ต้องการฟัง

Gatekeeper Audio Book

(English language)

Gatekeeper Audio Book

(English & Thai)

คนเฝ้าประตู (เสียงอ่าน)

ภาษาไทย