ใบสมัครส่งเรียบร้อยแล้ว!

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันสมัคร ภายหลังจากที่ส่งใบสมัครแล้ว กรุณาส่ง email แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันสมัครมาที่ [email protected]  หรือโทรแจ้งเข้ามายังสำนัก

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมคอร์สได้ตามวันที่ท่านสมัคร ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกมาทางอีเมลล์หรือโทรแจ้งมายังสำนักเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม

ผู้ที่ไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการอาจพิจารณางดรับสมัครในอนาคต

ขอบคุณค่ะ

 

Registration Application is submitted!

If you wish to change the date of your registration, please send an email to [email protected]  or call to inform the center.

If you can not attend the retreat following you retreat confirmation, please inform us about your cancellation prior to beginning of your retreat in order to give a chance for other people to practice.

Failure to inform us about your cancellation, the organized reserves the right to consider not to approve your registration application in the future.

Thank you.