ศาลาปฏิบัติธรรมของสำนักฯ เป็นศาลาขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 ของศาลาเป็นห้องโถงพื้นไม้ปาเก้ขนาดใหญ่สำหรับปฏิบัติธรรมและทำการอบรมต่างๆ พร้อมด้วยห้องน้ำ 12 ห้อง ด้านหลังของศาลามีห้องสอบอารมณ์

ชั้นที่ 2 ของศาลาเป็นห้องพักประมาณ 30 ห้อง ห้องพักเหล่านี้ไม่มีห้องน้ำอยู่ภายในห้อง แต่มีห้องน้ำสำหรับใช้รวมจำนวน 12 ห้องอยู่ภายนอกห้องพัก

กุฏิเดี่ยว

โรงอาหาร

จะเปิดใช้สำหรับการอบรมแบบหมู่คณะ ทางศูนย์มีอุปกรณ์ทำครัวอย่างครบครัน พร้อมทั้งอุปกรณ์รับประทานอาหาร เช่น จาน ถาดหลุม ชาม ช้อน แก้วน้ำ เหยือกน้ำ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ รวมถึงชุดบุฟเฟ่ไว้บริการ