สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ “

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง”

ท่านสามารถร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังทรัพย์และศรัทธาเพื่อบำรุงสำนักฯ ดังรายละเอียดด้านล่าง

  1. ปรับปรุงโรงอาหาร
  2. การปฏิสังขรณ์กุฏิปฏิบัติธรรม
  3. ค่าน้ำ  ค่าไฟ
  4. ค่าบำรุงสถานที่

1. การปรับปรุงโรงอาหาร

ขอเชิญร่วมปรับปรุงเสาที่แตกร้าว โครงสร้างอาคาร และเปลี่ยนหลังคา เพื่อความสัปปายะสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม

การปรับปรุงในปัจจุบัน

 2. ​การปฏิสังขรณ์กุฏิปฏิบัติธรรม

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ปฏิสังขรณ์กุฏิพระภิกษุ และกุฏิปฏิบัติธรรมของสำนักวิปัสสนาสอนทวีเนื่องจากกุฏิเหล่านี้ได้ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี หลายๆ กุฏิจึงมีสภาพทรุดโทรม จำเป็นที่จะต้องบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทราบ และสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา


ท่านสามารถบริจาคทรัพย์โดยตรงได้ที่สำนักงานของสำนักฯ หรือสามารถโอนเงินมายังบัญชีดังต่อไปนี้


ธ.กรุงไทย สาขาบางคล้า ฉะเชิงเทรา
ชื่อบัญชี มูลนิธิทวีพลังธรรม (เงินบริจาคก่อสร้าง)
เลขที่บัญชี 222-1-12519-3 


ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรได้ที่

คุณเก๋

Line id: 094-351-5964
Email: sorntawee@gmail.com